ខេម ចូលមកជំនួស យ៉ត សានក្លៃ ជួបតទល់ជាមួយប៊ូខាវ ក្រោយ សានក្លៃប្រកាសចូលនិវត្តន៍!!

បន្ទាប់ពីកីឡាករ យ៉ត សែនក្លៃ បានប្រកាសចូលនិវត្តន៍ពីវិស័យកីឡាករប្រដាល់ដោយសារបញ្ហារបួសជង្គង់ ពេលនេះអ្នកគ្រប់គ្រងក្លឹប Sitsongpeenong បានព្រមព្រាងគ្នាជាមួយម្ចាស់ក្លឹប Fairtex ក្នុងការផ្លាស់ប្តូរពី យ៉ត ទៅជាកីឡាករ ខេម ស៊ីតសុងភីណុង ក្នុងការប្រកួតជាមួយកីឡាករ ប៊ួខាវ ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ Martialism Square(MAS) ។
គួររំឮកដែរថា ខេម ធ្លាប់ប្រកួតជាមួយ ប៊ួខាវ 2លើករួចមកហើយក្នុងទម្ងន់70kg ដោយ ប៊ួខាវ ឈ្នះទាំង2លើក! ចាំមើលជំនួបលើកទី3នេះ តើ ខេម អាចសងសឹកកីឡាករ ប៊ួខាវ បានដែរឬទេ?

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *