ហួសចិត្តបោះបង់កូនអស់២០ឆ្នាំ​​ ដល់ស្រលាញ់ទើបដឹងថាកូនខ្លួនឯង

អាមេរិច:ថ្ងៃអង្គារ ទី១១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧ ម៉ោង ០៨:១៥

ស្រ្នីម្នាក់ជនជាតិអាមេរិចបានបោះបង់កូនប្រុសអស់រយះពេល២០ឆ្នាំអោយគេចិញ្ញឺមក្រោយមកបានដឺងថាកូនខ្លួន

វាព្រាបដូងខ្សែរឿងដលគេបញ្ចាំអោយមនុស្សមើលអញ្ចឺង​។តែពេលនេះបានកើតមកលើស្រ្ដីជនជាតិអាមេរិម្នាក់ឈ្មោះMonica​ រូបបាននិយាយទាំងទឺកប្រាប់អោយានាក់ក្នុងស្រុកដឺងថារូបនាងបានបោះបង់កូនប្រុសរបស់នាងតាំងពីអាយុ១៦មកល្លះដោយសារមានជីវះភាពក្រក្រី។

ទើបបានអោយកូនឈ្នោះChealamទៅអ្នកផ្សេងចិញ្ចឹម។២០ឆ្នាំក្រោយរូបនាងជាម្ដាយក៏បានស្គាល់គ្នាបានរយះប្រព័ន្ធonlineហើយក៏បានលង់ស្រលាញ់គ្នាក្រោយពីបានដឺងថាChealamគឺជាកូនប្រុសរបស់ខ្លួនបនាងក៏បានសំុរូបថតពីគេឪពុកម្ដាយចិញ្ចឹម។នាងក៏បានសំុរស់នៅជាមួយកូនប្រុសរបស់ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏តុលាមិនអនុញ្ញាតិឡើយថែមដាក់ទោសអោយគុក១៨ខែពីបទ”ទោសអនិច្ចជន”

ថែមមិនអោយចញ្ចឺមកូនប្រុសណាម្នាក់ឡើយព្រមទាំងប្រុសរបស់នាងឈ្នោះchealamផងដែរ

 

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *